Geodetické práce - GEONOVOTNY.CZ

Geodetické práce a geometrické plány

Vyberte z požadované geodetické práce

Geodetické zaměření budovy

Geodetické zaměření budovy

Geometrický plán pro vyznačení budovy

Geometrický plán pro vyznačení budovy

Zaměření domu

Geodetická práce - zaměření budovy se vyhotovuje pro:

 • - kolaudaci nové budovy a její následný zápis do katastru nemovitostí,
 • - kolaudaci přístavby a její následný zápis do katastru nemovitostí,
 • - zápis do katastru nemovitostí dosud nezapsané budovy,
 • - získání úvěru od banky k nové budově nebo přístavbě .

Obvyklý termín geodetického zaměření budovy a zhotovení geometrického plánu pro vyznačení budovy v katastrální mapě je týden.

Cena zaměření budovy a objednávka...

Geodetické rozdělení pozemku

Geodetické rozdělení pozemku

Geometrického plánu pro rozdělení pozemku

Geometrický plánu pro rozdělení pozemku

Rozdělení pozemku

Geodetická práce - rozdělení pozemku se vyhotovuje pro:

 • - výkup, prodej, směnu či dar části pozemku.

Termín geodetického rozdělení pozemku a zhotovení geometrického plánu pro rozdělení pozemku je 8 dnů.

Cena rozdělení pozemku a objednávka...

Vytyčení hranice pozemku

Vytyčení hranice pozemku

Vytyčovací protokol o vytyčení hranice pozemku

Vytyčovací protokol o vytyčení hranice pozemku

Vytyčení hranice pozemku

Vytyčení vlastnické hranice se vyhotovuje:

 • - nejsou-li vám známé hranice vašeho pozemku,
 • - před stavbou oplocení,
 • - při nejasnostech v sousedských sporech o průběh hranice,
 • - k upřesnění a hranice mezi sousedy.

Obvyklá doba geodetického vytyčení vlastnické hranice pozemku a zhotovení vytyčovacího protokolu je týden.

Cena vytyčení pozemku a objednávka...

Vytyčení budoucí stavby

Vytyčení budoucí stavby

Protokol o vytyčení stavby

Protokol o vytyčení stavby

Vytyčení stavby

Vytyčení stavby na staveništi se provádí:

 • - pro vyznačení budoucí stavby budovy dle projektu do terénu,
 • - pro vyznačení výkopových prací,
 • - pro vyznačení nadmořských výšek v terénu.

Termín geodetického vytyčení stavby na staveništi a zhotovení vytyčovacího protokolu je 5 dnů.

Cena vytyčení stavby a objednávka...

Vyznačení rozsahu věcného břemene

Vyznačení rozsahu věcného břemene

Geometrický plán pro vyznačení věcného břemene

Geometrický plán pro vyznačení věcného břemene

Věcné břemeno - geodetické práce

Vyznačení rozsahu věcného břemene se vyhotovuje:

 • - ke smlouvě o zřízení věcného břemene, je-li předmětem věcného břemene pouze část pozemku.

Obvyklý termín geodetického zaměření a zhotovení geometrického plánu pro vyznačení rozsahu věcného břemene je 7 dnů.

Cena vyznačení věcného břemene a objednávka...

Geodetické zaměření pro projekt

Geodetické zaměření pro projekt

Mapový podklady pro projekt

Mapový podklad pro projekt

Polohopisný s výškopisný plán

Geodetické zaměření pro projekt se vyhotovují:

 • - pro projektanty, stavebníky, architekty před stavbou
 • - pro získání digitálního modelu terénu,
 • - pro získání nadmořských výšek v terénu,
 • - pro získání sklonu terénu.

Obvyklá doba geodetického zaměření a zhotovení mapových podkladů je 5 dnů.

Cena geodetického zaměření pro projekt a objednávka...

Geodetické zaměření přípojky

Geodetické zaměření přípojky

Dokumentace skutečného provedení stavby přípojky

Dokumentace skutečného provedení stavby přípojky

Zaměření přípojky

Geodetické zaměření přípojky nebo staveb po dokončení se provádí:

 • - pro stavební úřady,
 • - pro správce inženýrských sítí,
 • - pro stavebníky.

Obvyklý termín geodetického zaměření přípojky a zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby je 10 dnů.

Cena zaměření přípojky a objednávka...


GEONOVOTNY s.r.o., Jagellonská 493/5,Plzeň,Plzeňský kraj. Číslo účtu: 2700439160/2010, IČO: 29159369, DIČ: CZ29159369, tel.: 604 385 722, email: info@geonovotny.cz. .

SEO Partneři: Geodetické práce Plzeň | Geodeti | Kosmetika Plzeň | Geodetická firma | Geodetické práce | Realitní kancelář | Geodetické práce Klatovy | Smlouvy Praha